יום שני, 30 במרץ 2009

איזור בית הכנסת ובית המדרש הישן

הרחוב היהודי 11Listopada / Zwirki Wigury:

הבית האחרון ברחוב היהודי היה ביתו של מנדל ליפשיץ (גרליץ) גבאי בחברות: 'חברה קדישא', 'הכנסת אורחים' וכוללים שונים. בבית הייתה חנות המכולת של אשתו דינה גרליץ.
מהרחוב היהודי יצאה סמטה מרוצפת (היום רחוב Zwirki Wigury ) וממנה נכנסו לבית הכנסת המרכזי.
בראשית הסמטה גר הזגג והמלמד פינ'יה מאקלר.

בית הכנסת המרכזי (1895) עמד לאחר הסמטה במקום מבודד. בית הכנסת הבנוי עץ ועל גגו התנוססו 3 כיפות. בית הכנסת הוקם במקום בית כנסת שהיה עשוי עץ ושעלה באש. בשנת 1907 שופץ בית הכנסת והצייר היהודי סטשאלקו מפלוצק צייר סביב ארון הקודש, שני ציורי נוף וציורי כלי נגינה.
הנאצים העלו באש את בית הכנסת ב 28.9.1939 שהיה מוצאי החג הראשון של סוכות ולא נותר ממנו דבר.בית הכנסת בשרפץ Sierpc- מבט מבחוץ
פנים בית הכנסת
לאורך הסמטה המרוצפת היורדת מבית הכנסת היו כמה בתים וביניהם:
ביתו של הורן וביתו של שמש הקהילה אברהם יצחק'יה שעורר כל בוקר את המתפללים ב3 דפיקות על תריסי חלונותיהם.
בית קומה של דוד'יה צ'רנוצ'פקה בעל חנות מעדנים.
בית קומתיים של יעקב גרליץ יו'ר ועד הקהילה לפני מלמת העולם הראשונה.
בית קומה של ר' אפרים יוסל ולוקה ובחזיתו חנות המכולת שלו.
בצמוד לבית ולוקה, עמד בית משה מרדכי סנדרוביץ' ובו חנותו לגלנטריה וצרכי סנדלרות ודירת העגלון שמעון יעקובובי'ץ. במרתף הבית הייתה המעבדה הכימית של הירש מיכל סנדרוביץ' בנו של בעל הבית ושם הוא ייצר צבעים, מיני דיו וסבונים.
בית קומתיים של ליפא'יה נאשלסקי שנשען על בית חומה חדש בן קומתיים של אהרון משה הורביץ (שרד את המלחמה). בחזית בית הורביץ הייתה מכולת סיטונאית.
בהמשך לבית החלה סמטת דולי (מורד).

סמטת דולי שנמשכה עד למעבר ה"לאוה" על הנהר ('ז'יקה') היום רחוב מארי קונופניצקייז' Mari Konopnickiejבכיוון הנהר:
בית המלמד חיים יוסף קריסטל.
בית קומה של האלמנה רוזה זינד ('שלישארקן' כלומר, אשתו של המסגר ) ובו בית המרזח שלה ובית התה 'צ'איניה'.

בית המדרש הישן שהיה בית תפילה עממי. בית המדרש לא חרב בתקופת השואה ושימש אז כמחנה ריכוז ל'עבריינים' יהודים ופולנים שהוצאו משם לעבודות פרך.


בית המדרש הישן


בית קומתיים של זליג ריכגוט בו גר הרב יחיאל מיכל גולדשלק.
בבית היה בית המרזח של ריכגוט.
בצמוד עמד בית קומתיים של יוסף וסולק.
בסוף חצר הבית עמד בית קומתיים שקומתו הראשונה שמשה לאסם תבואה ובשנת 1931 נפתח כאן גן הילדים של 'תרבות' שהיוה את אבן היסוד לבי'ס 'תרבות' בשרפץ Sierpc.
בקומה השנייה דירת אברהם פריד בעל חנות לכלי מטבח בשוק בביתו של אליהו גלזר.

דירת אליהו גרוסמן. הבית נמכר למשה לאסמן וישראל בארקו.
בית קומתיים של המלמד וולף חזן ובו דירת משה יעקב שטאהל חסיד סטריקוב והחנות לאפיית תופינים שלו.
באותו הבית הסנדלרייה של משה לאסמן.
בית קומתיים של זליג מיונצ'ין ובו חנות גלנטריה של ר' חיים נחום טונבל משכיל ציוני שביקר בא'י בשנת 1908. בצמוד לבית צריף ובו המסגרייה של ישראל בארקו.
בבית גרה משפחת ישראל קרפ שמש בית המדרש הישן.
המדרכה בחזית ביתו של זליג מיונצ'ין שמשה כמקום למכירת דגים בימי חמישי ושישי עד שבמצוות השלטונות עבר שוק הדגים לרחבה שלפני בית באלט שברחוב היהודי.

רחוב מארי קונופניצקייז' Mari Konopnickiej מהגשר ועד לשוק הישן Srary Rynek

בית אבוש ליברמן ופיבל בודה. בבית חנות הטכסטיל של ליברמן וחנות עורות וצרכי סנדלרייה של בודה.
הבית נהרס בפקודת השלטונות מחמת סכנת התמוטטות בתקופת פולין העצמאית.
בודה רכש את דירת לייזר העיוור והעביר לשם את חנותו.
בית האלמנה קרוסה ליכט ובו חנות הגלנטריה שלה.
בית המלמד ושמש בית המדרש החדש לייבוש רוזנברג בעל חנות קטנה לצרכי סנדלרות.
בית משה נתן קליין בעל ה'צ'איניה'.
בקומה השנייה דירת החיט לייזר העיוור "דער בלינדער ליזר".
בית חומה של יוזף נישאט בעל חנות למכירת ברזל בבית.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה