יום שני, 30 במרץ 2009

איזור בית העלמין היהודי

אנגליתחשוב לראותבית עלמין יהודיאנדרטה לנספים בשואהכדאי לצלם


JGuide SI WJ CE 2S

רחוב יאן קילינסקי Jana Killińskiego(הדרך לביז'ון Beiżuń):
בית קומה של הגרמני דארינג ובו גר יהודה ברוך סקורניק בעל עסקי סיד ופחם וחנות המכולת שם עבדו אשתו מאניה ובניו.
דיירים יהודים נוספים ברחוב:
בעלי חנויות המכולת: יצחק צ'ארקה, אברהם זאב לנינטר ויחזקאל איצקוביץ'.
אברהם מיראנץ בעל מחסן עצים.
המלמד משה דנציגר ואחרים.

רחוב ולדיסלאב ריימונט Władisława Reymonta (הדרך לדרובנין Drobnin):
בית קומה של מוביל הסחורות, שמש בית המדרש החדש ובעל תפילה ברך'יה ז'אשוטקה.
בית הציוני וחבר ועד הקהילה בר צ'ארקה.
בית המלמד לייבל קראמארז'.
דיירים נוספים ברחוב:
משפחת ז'ביצקי, יששכר מאיר סקורקה בעל מכולת ומחסן עצים, מאיר זאב גלאסן, אליהו פיש, ואחרים.

הדרך לבית העלמין היום רחובות: Krόtka – Zwirki Wigury – Władysława Jagiełły ובית העלמין
ברח. Władysława Jagiełły .
בשרפץ Sierpc היו שני בתי עלמין יהודים הישן והחדש ושניהם סמוכים זה לזה. בבית העלמין הישן היו אוהלי קברים של ר' מאירל דב'ש (דרובנין-בז'וין-שרפץ) שאצלו התארח מדי פעם ר' יצחק מברדיצ'ב ושל ר' מרדכי גרינבוים.
בכניסה לבית העלמין ביתו של 'יחזקאל מבית העלמין' - שומר בית העלמין שהיה גם אחראי על הבאת לולב ואתרוג לבתי היהודים. הוא נהג ללכת בכל בוקר בסוכות אל בתי היהודים כדי שהנשים והבנות תזכינה במצוות ברכה על ארבעת המינים ולקראת הושענה רבא, יחזקאל מכר ערבי נחל ובחג השבועות מכר סוף לקישוט הבתים.

אחד מצעדי ההרס וההשפלה הראשונים שבצעו הגרמנים כלפי היהודים עם כיבוש שרפץ Sierpc היה חיסול בית העלמין היהודי. הם עקרו את המצבות ממקומן, הוציאו אותן מבית העלמין, שברו אותן וכיסו עמן דרכים כמדרכות, או ריסקו אותן והשתמשו בהן כחומר לבנייה. כדי להגביר את ההשפלה, הגרמנים כיסו במצבות את הדרכים בשכונות היהודיות.
אחד הצעדים הראשונים שעשו ניצולים מבני שרפץ Sierpc עם חוזרם לעיירה כדי לחפש את בני משפחתם ורכושם, היה לאסוף את שברי המצבות ולהחזירם לבית העלמין. כל המצבות היו חצויות לאורכן ולא ניתן לקרוא את הכיתוב עליהן במלואו. מקום הקברים באין מצבה לא היה ידוע ולכן המצבות הוצבו במקום כלשהו.
לאחר מכן, הציבו הניצולים בבית העלמין אנדרטה לזכר יהודי שרפץ Sierpc שנספו בשואה.

בית הטהרה

בית הטהרה שרד את המלחמה, אך הלך ונהרס מחוסר טיפול ובשלג הכבד של חורף 2006 , קרס המבנה שנותר.

בית הטהרה לפני המלחמהניצולים אוספים שברי מצבות שנוצלו כאבני מדרכה
ניצולים מחזירים לבית העלמין את שברי המצבות
האנדרטה לזכר הנספים בשואה ושברי המצבות שהוחזרו למקומם
ניצולים ליד האנדרטה. ראשון משמאל עם המגבעת: אפרים שילה איש 'המוסד' שהגיע לביקור בעיירה 1947.

אפרים שילה בן העיירה עם נכדו שוני אשכנזי ליד האנדרטה לנספים בשואה. הכיתוב על האנדרטה הולך ומיטשטש-1995


אסתי שומינר, מיקי גורודישר ויוני אשכול צאצאי בוקאט. הכיתוב היטשטש לגמרי2006

צאצאי יהודי שרפץ בביקור בבית העלמין המוקטן בגלל הרס המצבות-2006המצבה החצויה לאורכה - 2006בית העלמין היהודי המוזנח והשומם. מיקי גורודישר וברוך שומינר בודקים את הכיתוב על המצבות - 2006

הדרך המשיכה לאחר בית העלמין וירדה לכיוון הנהר עד לטחנת המים של אברהם אוקארט אשר נמכרה לפולני גאברונסקי והפכה לטחנת קיטור.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה