יום שני, 30 במרץ 2009

Farna רחוב פארה

רח. פירוגובה (פיארצקי) Biskupa Floriana מהחיבור לרח. ז'אביה Kięcia Wacława ועד רח. פארה Farna:

בית קומתיים – בית שמשון מרדכי ויסרוזה חסיד אלכסנדר וסוחר ביצים, חמאה ועופות.
בחצר הבית – דירת מאיר ישראל ישעיביץ' סוחר קטן של גרביים ופטריות לתיקון גרביים מלודז'.
בית קומה של עו'ד אליעזר גורפינקל.
בחצר בית גורפינקל היה ה'קוז'ה' – בית סוהר לעבריינים קלים – עם חלונות מסורגים ושומר בפתח.
ה'ויז'ניה', בית נמוך מסורג, מוקף חצר גדולה עם שומר– בית סוהר לעבריינים כבדים. שני בתי הסוהר עברו במלחמת העולם הראשונה למבצר מאחורי הכנסייה על הגבעה ברח.. ה 3 במאי ובמקומם הוצבו בחצר צריפי פח חצי עגולים ו הוקם בית חולים צבאי.

רחוב פארה Farna יוצא מכיכר השוק הישן Stary Rynek ופונה צפונה ועובר בגשר מעל לנהר השרפייינצ'ה Sierpienica :
הבית הראשון מכיוון השוק הישן מצדו הימני של הרחוב, בית קומתיים של הפולני גראבובסקי ובו חנות המנופקטורה של החיט דוד סוכאצ'בסקי, המספרה של חיים קולסקי שעסק גם בחובשות, כוסות רוח, עלוקות וחוקן ומעון 'קופת מלווה חיסכון'.
בקומה השנייה – ביתו של שמואל יצחק טץ בנו של השוחט אברהם טץ.
בית קטן בן קומה – ביתו של החיט נוחי'ה פוק'ץ'.
בחצר ביתו של העגלון מנדל טץ בעל מרכבה סגורה 'פובוז' וזוג סוסים ואח'כ מרכבה פתוחה וביתו של אנשל מאש מלמד וחסיד אלכסנדר.
בית קומה אחת של וולף שלזינגר וחנות הצבעים שלו.
בית קטן בן קומה אחת של חסיד גור יעקב משה טיטלבום ובו גם בית מסחר לעורות ודברי סנדלרות.

רחוב פארה Farna מגיע כרחוב רחב עד לרחוב פירוגובה Biskupa Floriana ומשם ממשיך עד לרח. שקולנה – שפיטלנה – בנדקטינסקה Benedyktinska.
בפינת שני הרחובות פארה/שקולנה מצד רחוב שקולנה, שוכנת כנסיית "הקדושים" שהיא הכנסייה המחוזית, העתיקה, הגדולה והחשובה מבין שלוש הכנסיות הקתוליות שבשרפץ Sierpc.
רח. הבנדיקטינים עם כנסיית 'הקדושים' בצדו הימני- 2006

ברח. פארה מול הכניסה לרחוב שקולנה, היה ביתו של הפולני קולשינסקי ובו הוקם בית חולים צבאי במלחמת העולם הראשונה. סניפו של ביה'ח היה בבית הספר ברחוב שקולנה.

רח. פארה Farna מצדו השמאלי של הרחוב היוצא מהשוק הישן Stary Rynek:
בית חומה בן קומה אחת – ביתו של החיט מלך צינה וחנות למכירת לבנים מוכנים של שמואל טץ.
בחצר הבית הייתה דירתו של ר' אליעזר ואסולק ראש ה'מתנגדים' בשרפץ Sierpc, בעל חנות טקסטיל בבניין בית המרקחת שבפינת הרחוב היהודי/השוק הישן ובחצר היה מעונה של אגודת הנוער הציונית 'הרצליה' .
בית קומה אחת – בית הציוני ברוך מנדל גוטליבובסקי וביתו של נחום פרנקל (סוכאצ'בסקי). בית קומה של משה לרר ודירתו של העסקן 'פועלי ציון שמאל' משה גוטשטט.
בית קטן בן קומה של אליהו בער צ'רנוצ'ופקה ממייסדי קופת 'גמילות חסדים'.

רחוב פארה Farna ממשיך ועובר את הנהר בגשר קטן וממשיך כדרך עפר צרה המגיעה עד לרגלי גבעה שעליה עמד ביתן עגול ולידו באר. היהודים קראו לבאר "באר השמד" ומשום שמי הבאר שמשו להטבלת תינוקות נוצרים.
כאן היה מזלג דרכים ממנו יצאה דרך אחת הפונהמזרחה עד לשכונה היהודית
בוולוקי Włóki ודרך שנייה הפונה מערבה עד לדרך לריפין Rypin.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה